Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie!

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie!

Cypryjska organizacja pozarządowa C.I.P Citizens in Power oraz Fundacja Cooperacja zapraszają na szkolenie w ramach europejskiego projektu "Protect".

CEL:
Celem szkolenia jest podzielenie się z uczestnikami celami projektu oraz przedstawienie innego sposobu, w jaki podchodzimy do problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Szkolenie będzie prowadzone w sposób angażujący, a doświadczeni trenerzy pracujący metodą edukacji pozaformalnej, objaśnią problematykę i wprowadzą uczestników w temat szkolenia.

PROGRAM:
Szkolenie potrwa pięć dni i będzie obejmowało zarówno części merytoryczne, jak i zespołowe prace kreatywne, takie jak:

  • tworzenie okładki magazynu,
  • opracowanie scenariusza interaktywnego nagrania,
  • nagranie filmu,

a działania te będą koncentrowały się wokół zaganień związanych z:

  • wykluczeniem,
  • przemocą,
  • spójnością społeczną,
  • konfliktami terytorialnymi między młodymi ludźmi,
  • używaniem narkotyków,
  • naturalnymi dopalaczami,
  • zachowaniami antyspołecznymi.

TERMIN:
Szkolenie odbędzie się w dniach 7,8,9,10 i 11 czerwca 2021 r., na platformie Zoom, w godzinach od 10:00 do 15:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.
Udział w nim będzie bezpłatny, a wszyscy uczestnicy na życzenie otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy w szczególności osoby pracujące z młodzieżą, a także pracowników socjalnych i inne osoby, które w swojej pracy napotykają problem wykorzystania dzieci i przemocy wobec nich.

Praca w międzynarodowej grupie pozwoli uczestnikom zrozumieć problematykę w szerszej perspektywie, a także na wymianę wiedzy i doświadczeń.

ZAPISY:
Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Ostateczny termin rejestracji: 1 czerwca 2021 r.

SZCZEGÓŁY:
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem:
education@citizensinpower.org  lub fundacja.cooperacja@gmail.com 

Ponadto, szczegółowy program oraz informacje można znaleźć klikając TUTAJ.