Informacje techniczne dla uczestników międzynarodowego szkolenia w dn. 7-11 czerwca

Informacje techniczne dla uczestników międzynarodowego szkolenia w dn. 7-11 czerwca

Nasze pierwsze wydarzenie szkoleniowe w ramach projektu Protect odbędzie się w dniach 7-11 czerwca 2021 roku, a jego gospodarzami będą partnerzy z Cypru i Polski.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w szkoleniu będą pomagać w opracowaniu "Protect Toolkit" - międzynarodowego zestawu narzędzi dla osób pracujących z młodzieżą, zawierającego informacje i zasoby związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz powiązanymi i nakładającymi się na siebie problemami, z którymi borykają się młodzi ludzie. Zestaw ten będzie współtworzony z osobami pracującymi z młodzieżą w ramach cyklu trzech międzynarodowych szkoleń.

Pierwsze wydarzenie będzie koordynowane przez organizację C.I.P. Citizens In Power (Cypr) i wspierane przez Fundację Cooperacja (Polska). Partnerzy z Cypru i Polski zajmą się następującymi tematami w ramach działań podejmowanych podczas tego wydarzenia:

  • wykluczenie
  • przemoc
  • spójność społeczna
  • konflikty terytorialne między młodymi ludźmi
  • używanie narkotyków
  • naturalne dopalacze
  • zachowania antyspołeczne.

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu, zapraszamy do zapoznania się z informacjami technicznymi, zamieszczonymi w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania