Szczegółowy plan pierwszego szkolenia zatwierdzony!

Szczegółowy plan pierwszego szkolenia zatwierdzony!

29 marca 2021 roku odbyło się kolejne regularne spotkanie zespołu projektu "Protect", podczas którego monitorowaliśmy postępy w realizacji projektu oraz ustalaliśmy dalsze działania.

Udało się także doprecyzować plan pierwszego szkolenia, które będziemy realizować wspólnie z partnerem z Cypru w czerwcu tego roku.

O szczegółach będziemy informować już niebawem!