Protect - wspólnie dla ochrony dzieci

Protect - wspólnie dla ochrony dzieci

 

W październiku 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu PROTECT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Strategiczne partnerstwo zrzeszające instytucje i organizacje z pięciu krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, Cypru i Turcji, zostało powołane w celu przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. 

Mając na uwadze efektywną realizację projektu, jak również wyposażenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w odpowiednie narzędzia do pracy, Fundacja Cooperacja nawiąże współpracę z kuratorem sądowym pracującym przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, a także z jednym z lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. To bowiem pracownicy tych instytucji w swej codziennej pracy często napotykają problem, będący przedmiotem projektu.

Dzięki realizacji projektu wzmocnione zostaną kompetencje pracowników w zakresie radzenia sobie z przemocą seksualną wobec dzieci i młodzieży. Powstałe materiały szkoleniowe, będą zgłębiać wiedzę na temat ochrony i działań prewencyjnych.

Partnerstwo składa się z 4 organizacji pozarządowych i jednej instytucji edukacji formalnej; są to:

  1. Goldsmith's University of London, Wielka Brytania - koordynator projektu;
  2. Pistes Solidaires, Francja;
  3. Fundacja Cooperacja, Polska;
  4. C.I.P. Citizens in Power, Cypr;
  5. Besiktas Municipality, Turcja.

Już 1 grudnia br. odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym wezmą udział reprezentanci powyższych instytucji i organizacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkanie te odbędzie się online, a jego przedmiotem będzie opracowanie dalszych kierunków działania i ustalenie odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań w projekcie.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco w zakładce dotyczącej projektu (Projekty > międzynarodowe > Protect)