O nas

Otwieramy umysły, znosimy granice

Za mottem tym kryje się nasza ogromna wiara w to, że swoimi działaniami będziemy poszerzać ludzkie horyzonty, a także znosić granice – zarówno te wewnętrzne jakie każdego z nas ograniczają w podejmowaniu działań jak i geograficzne, przybliżając kulturę krajów świata i podróżując…(oby nie tylko palcem po mapie :)) 

Jesteśmy młodymi, czynnymi zawodowo osobami, które z potrzeby serca, postanowiły zająć się swoimi pasjami i zainteresowaniami na nieco poważniej i wyjść z nimi do ludzi. Tak oto zrodziła się w naszych głowach Fundacja Cooperacja.

Dlaczego Cooperacja? Ponieważ wierzymy, że aby osiągnąć cel i spełniać swoją misję, warto jednoczyć siły; same możemy osiągnąć wiele, jednak z pomocą innych - jeszcze więcej! Dlatego więc realizując wszelkie projekty podejmujemy współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, artystami, instytucjami kultury, samorządami, a także kooperujemy na płaszczyźnie międzynarodowej z organizacjami o podobnych celach.

Naszą fundację tworzą dwie osoby:

Monika Pawlak – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia o specjalności gerontologia. Od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną w organizacjach pozarządowych, głównie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich oraz rozwoju edukacji młodzieży. Jej pasją są podróże, zaoszczędzone pieniądze wydaje na książki podróżnicze czerpiąc inspirację na kolejne wyprawy, marząc o podróży dookoła świata oraz domku w gruzińskim Kaukazie. Miłośniczka sportów ekstremalnych, tańca ludowego i dobrej zabawy w gronie znajomych. W życiu ceni wolność oraz równe traktowanie. Wady – często się spóźnia. W ludziach ceni szczerość. Ogromne zadowolenie czerpie z możliwości poznawania nowych ludzi oraz pracy z nimi, uznając za cenne każde doświadczenie.

Ewelina Lasota - do 2021 związana z administracją samorządową, od ponad 10 lat współpracuje także z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała nie tylko w lokalnych lecz także tureckich organizacjach ekologicznych czy młodzieżowych, pełniąc rolę m.in. facylitatorki Romskiego Centrum Młodzieży oraz liderki klubu językowego prowadzonego przy urzędzie dzielnicy. Podróżniczka z pasji i wykształcenia – tytuł zawodowy magistra zdobyła na poznańskiej AWF na kierunku turystyka zrównoważona. Absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej w biznesie (PWSZ Leszno) oraz studiów podyplomowych na kierunku administracja publiczna (Uniwersytet Wrocławski). Studentka trzeciej edycji studiów podyplomowych dla menedżerów kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uwielbia kino europejskie, gry planszowe, wyprawy rowerowe, naukę języków i gotowanie. 

Działając wspólnie w Fundacji Cooperacja chcemy rozszerzyć ofertę kulturalną w regionie poprzez organizację interesujących spotkań, wydarzeń i wizyt studyjnych – docierając głównie tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony. Chcemy chronić dziedzictwo kulturowe oraz kultywować lokalne tradycje, a także zarażać swoją pasją do podróży, poznawania świata i doświadczania kultur – w tym również od kuchni. Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku chcemy wykorzystać we wszelkich działaniach integrujących mniejszości narodowe i etniczne ze środowiskiem lokalnym. Chcemy wreszcie wyciągnąć ludzi z czterech ścian na łono natury i wspólnie cieszyć się otaczającym nas światem.

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę?

Napisz do nas!

fundacja.cooperacja@gmail.com