Fundacja

Otwieramy umysły, znosimy granice

Za mottem tym kryje się nasza ogromna wiara w to, że swoimi działaniami będziemy poszerzać ludzkie horyzonty, a także znosić granice – zarówno te wewnętrzne jakie każdego z nas ograniczają w podejmowaniu działań oraz te geograficzne, przybliżając kulturę krajów świata i podróżując…oby nie tylko palcem po mapie ;) 

Jesteśmy młodymi, czynnymi zawodowo osobami, które z potrzeby serca, postanowiły zająć się swoimi pasjami na nieco poważniej i wyjść z nimi do ludzi. Tak oto zrodziła się w naszych głowach Fundacja Cooperacja.

Dlaczego Cooperacja? Ponieważ chcemy podejmować współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami kultury, a także kooperować na płaszczyźnie międzynarodowej z organizacjami o podobnych celach.

Monika

absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia o specjalności gerontologia. Od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną w organizacjach pozarządowych, głównie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich oraz rozwoju edukacji młodzieży. Jej pasją są podróże, zaoszczędzone pieniądze wydaje na książki podróżnicze czerpiąc inspirację na kolejne wyprawy, marząc o podróży dookoła świata oraz domku w gruzińskim Kaukazie. Miłośniczka sportów ekstremalnych, tańca ludowego i dobrej zabawy w gronie znajomych. W życiu ceni wolność oraz równe traktowanie. Wady – często się spóźnia. W ludziach ceni szczerość. Ogromne zadowolenie czerpie z możliwości poznawania nowych ludzi oraz pracy z nimi, uznając za cenne każde doświadczenie.

Ewelina

choć zawodowo związana z sektorem publicznym, od blisko 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała m.in. w tureckich organizacjach ekologicznych czy młodzieżowych, pełniąc funkcję m.in. facylitatorki Romskiego Centrum Młodzieży oraz liderki klubu językowego prowadzonego przy urzędzie dzielnicy. Podróżniczka z pasji i wykształcenia – tytuł zawodowy magistra zdobyła na poznańskiej AWF na kierunku turystyka zrównoważona. Absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej w biznesie (PWSZ Leszno) oraz studiów podyplomowych na kierunku administracji publicznej (Uniwersytet Wrocławski). Uwielbia kino europejskie, gry planszowe, wyprawy rowerowe, naukę języków i gotowanie.

Działając wspólnie w Fundacji Cooperacja chcemy rozszerzyć ofertę kulturalną w regionie poprzez organizację interesujących spotkań, wydarzeń i wizyt studyjnych – docierając głównie tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony. Chcemy także zarażać swoją pasją do podróży, poznawania świata i doświadczania kultur – w tym również od kuchni. Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku chcemy wykorzystać we wszelkich działaniach integrujących mniejszości narodowe i etniczne z lokalnym środowiskiem. Chcemy wreszcie wyciągnąć ludzi z czterech ścian na łono natury i wspólnie cieszyć się otaczającym nas światem.

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę?

Napisz do nas!

fundacja-cooperacja@gmail.com