Pierwsze międzynarodowe szkolenie zakończone sukcesem

Pierwsze międzynarodowe szkolenie zakończone sukcesem

W dniach 7-11 czerwca 2021 roku odbywało się pierwsze międzynarodowe szkolenie, organizowane w ramach projektu Protect. Jego gospodarzami była cypryjska organizacja C.I.P Citizens in Power oraz Fundacja Cooperacja z Polski.

Podczas pięciu dni szkoleniowych, spędzonych na platformie ZOOM, uczestnicy zapoznali się z tematem wykluczenia, przemocy, spójności społecznej, konfliktów terytorialnych między młodymi ludźmi, używania narkotyków i naturalnych dopalaczy oraz zachowań antyspołecznych.

Sporą część szkolenia poświęcono także tematyce wykorzystania seksualnego oraz lokalnym kontekstom, dotyczącym każdego z pięciu krajów - w szkoleniu uczestniczyli bowiem przedstawiciele Cypru, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Turcji.

Podczas szkolenia współpracowaliśmy w grupach, a do efektów naszej pracy można zaliczyć:

  • lokalne konteksty związane z problematyką szkolenia, jakie zapisano na tablicach jamboard,
  • artykuły prasowe,
  • filmy,
  • scenariusze animacji poświęconych wykorzystaniu seksualnemu dzieci i młodzieży.

Na zakończenie prac, uczestnicy zagłosowali na najlepszy scenariusz, a już niebawem na jego podstawie powstanie animacja komputerowa.

Kolejne szkolenia odbędą się w lutym i marcu 2022 roku we Francji oraz Turcji.