Pierwsze międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego za nami

Pierwsze międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego za nami

Za nami pierwsze spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego, powołanego na rzecz realizacji projektu PROTECT. Choć początkowo spotkanie to miało odbyć się w Londynie, partnerzy z Goldsmiths University musieli nas ostatecznie gościć online, na platformie Teams.

Spotkanie to było okazją do zapoznania się, zaprezentowania działalności reprezentowanych przez nas organizacji i instytucji, a także poznania szczegółów związanych z realizacją projektu.

Ustalono wstępne terminy kolejnych spotkań oraz szkoleń przewidzianych w ramach projektu, a także określono zasady komunikacji, sprawozdawczości i raportowania postępów w realizacji zadania.

Aby zmaksymalizować sprawny przepływ informacji, zespół projektowy będzie się spotykał w każdy ostatni piątek miesiąca za pośrednictwem platform do wideokonferencji.

Wkróce także w mniejszych zespołach składających się z przedstawicieli dwóch krajów, będziemy opracowywać merytoryczny program szkoleń, które wciąż jeszcze przed nami.

Poza zarządem Fundacji, w pierwszym spotkaniu zespołu projektowego wzięła udział także Agata Majorek, która w projekcie będzie pełnić rolę trenerki.