Spotkanie kadry projektu za nami

Spotkanie kadry projektu za nami

13 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie kadry projektu Głos Krzywińskich Młodych Obywateli.

Było to pierwsze spotkanie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie zespołu projektowego - do tej pory bowiem, prace projektowe przebiegały w mniejszych podzespołach tematycznych.

Podczas spotkania, koordynatorka projektu przedstawiła szczegółowy jego harmonogram, a także wskazała, za jakie obszary odpowiadają poszczególni członkowie zespołu, dzięki czemu, współpraca będzie przebiegać sprawnie, i co najważniejsze, z korzyścią dla realizacji zadania.

Ustalono również, że w celu monitorowania postępów realizacji projektu, zespół będzie się spotykał regularnie - raz w miesiącu. 

Pierwsze spotkanie odbyło się zdalnie - na platformie Teams, wierzymy jednak, że kolejne uda się przeprowadzić już na żywo :)