Głos Krzywińskich Młodych Obywateli

Głos Krzywińskich Młodych Obywateli

Z dniem 1 września 2020 roku rozpoczynamy realizację projektu, który skierowany jest do młodych mieszkańców gminy Krzywiń, w wieku 12-19 lat.

„Głos Krzywińskich Młodych Obywateli” – bo o tym projekcie mowa, to przedsięwzięcie, które zakłada szereg interesujących działań, dzięki którym młodzież dowie się więcej o potrzebach swoich rówieśników, o potędze partycypacji, o polityce młodzieżowej prowadzonej przez samorząd oraz o kierunkach działań jakie należy podjąć, by głos młodych został usłyszany i żeby, najprościej mówiąc, żyło im się lepiej w ich lokalnym społeczeństwie.

Jednak by cel ten został osiągnięty, konieczne jest solidne przygotowanie – w tym celu uczestnicy projektu przejdą odpowiednią ścieżkę rozwoju:

 • cykl szkoleniowy pn. „Akademia Młodego Obywatela”, który przygotuje uczestników merytorycznie do prowadzenia debat i dyskusji, pozwoli przełamać bariery przed wystąpieniami publicznymi, zainspiruje do aktywności społecznej, rozbudzi w nich postawy obywatelskie, a także pozwoli przygotować się do przeprowadzenia diagnozy lokalnej.
  Na cykl szkoleniowy składają się cztery 3-dniowe zjazdy – w tym także wyjazdowe – w ciekawych miejscach i w młodzieżowej atmosferze! O ich merytorykę zadbają doświadczeni i kompetentni trenerzy, pracujący metodą edukacji nieformalnej;
 • spotkania grup roboczych, podczas których młodzi ludzie opracują odpowiadające im metody przeprowadzenia diagnozy lokalnej oraz ustalą harmonogram prac badawczych. Na działanie to składają się dwa spotkania, a nad ich przebiegiem będzie czuwał mentor, który wesprze młodzież w doborze odpowiednich technik i narzędzi;
 • przeprowadzenie diagnozy lokalnej – a więc badania potrzeb wśród rówieśników, dzięki któremu młodzi ludzie nie tylko poznają oczekiwania młodych mieszkańców regionu, lecz także sugerowane przez nich rozwiązania. Diagnoza ta będzie punktem wyjścia do debat i dyskusji z osobami odpowiedzialnymi w gminie za poszczególne obszary zainteresowań młodzieży;
 • sporządzenie raportu, a więc zebranie wyników, wniosków, poddanie ich analizie i opracowanie rekomendacji, a tym samym solidne przygotowanie się do debaty i wspólnego dialogu z decydentami;
 • spotkania robocze młodzieży i decydentów, podczas których strony przedstawią swoje wzajemne oczekiwania, ustalą harmonogram dalszych działań oraz omówią planowane inicjatywy. Na działanie to będą się składały 3 spotkania;
 • spotkania młodzieży z decydentami „Młodzi z głosem”, a więc sześć otwartych, moderowanych debat, które będą szansą dla młodzieży na skonfrontowanie swoich potrzeb i pomysłów z faktycznymi możliwościami ich realizacji przez samorząd. Będą one również przestrzenią do rozmów na temat możliwości i sposobów współpracy młodzieży z władzą lokalną, której przekazany zostanie raport z diagnozy lokalnej. Debaty będą podzielone na różne obszary tematyczne, zgodne z zainteresowaniami młodych;
 • opracowanie publikacji „Za Głosem Młodych Krzywińskich Obywateli”, a więc zbioru danych, analiz, doświadczeń, pomysłów oraz rekomendacji, będących efektem długotrwałych prac projektowych. Pojawią się w niej także wypracowane cele strategiczne do Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2021-2027, uwzględniające działania na rzecz młodzieży.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Gminą Krzywiń, co zapewni wysoki poziom merytoryczny przeprowadzanych działań, a także pozwoli młodzieży na poznanie specyfiki pracy, procedur i przepisów, determinujących sposoby i kierunki działań samorządu wobec młodzieży. Pozwoli to również na realną ocenę możliwości wdrażania pewnych działań i spowoduje, że wypracowane przez młodych cele do Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na kolejne lata, będą miały szansę faktycznego zaistnienia w dokumencie.

Kolejnym potencjalnym rezultatem projektu może być przywrócenie wygaszonej w ostatnich latach Młodzieżowej Rady Gminy Krzywiń.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo, każdy uczestnik na jego zakończenie otrzyma stosowny certyfikat (YOUTHPASS) potwierdzający ukończenie projektu oraz nabyte dzięki temu umiejętności.

Ponadto uczestnicy mają zagwarantowany:

 • zestaw atrakcyjnych gadżetów projektowych,
 • poczęstunek,
 • ubezpieczenie,
 • transport i nocleg w przypadku szkoleń wyjazdowych.

Zapisy do projektu przyjmowane będą od 1 września do 15 października, a o szczegółach poinformujemy już niebawem!

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym infopackiem.

 

 

Pliki do pobrania