Kultura tematem rozmów z włodarzami

Kultura tematem rozmów z włodarzami

2 września 2021 roku odbyło się spotkanie młodzieży z decydentami, którego tematem przewodnim była kultura.

Uczestnicy projektu #GłosKrzywińskichMłodychObywateli pytali włodarzy o ofertę kulturalną na terenie całej gminy, ale i poszczególnych jej miejscowości. Badali ich zainteresowania oraz potrzeby. 

Czymże jednak byłyby rozmowy o kulturze bez działań animacyjnych w praktyce? Po owocnych dyskusjach młodzież zaprosiła więc decydentów do wspólnego odtańczenia Belgijki!