Budżet młodzieżowy na tapecie

Budżet młodzieżowy na tapecie

26 lipca 2021 roku odbyło się trzecie spotkanie uczestników projektu Głos Krzywińskich Młodych Obywateli z decydentami.

Młodzież zadawała włodarzom różne pytania, jednak najczęściej pojawiającym się elementem dyskusji była praca wolontariacka i budżet młodzieżowy, w myśl którego, młodzież mogłaby decydować na jakie działania gmina powinna przeznaczyć część środków.

Dyskutowano także o Młodzieżowych Radach Gmin oraz o doświadczeniach związanych z tym ciałem doradczym w gminie Krzywiń.