Sport na głównym planie

Sport na głównym planie

27 czerwca 2021 roku, podczas drugiego spotkania z decydentami, uczestnicy projektu "Głos Krzywińskich Młodych Obywateli" podjęli dyskusję na temat sportu.

Temat ten pojawił się nieprzypadkowo - spotkanie odbyło się bowiem podczas organizowanego Dnia Sportu.

Młodzież, poza rozmowami z samorządowcami i lokalnymi liderami, zaangażowała się także wolontariacko w organizację wydarzenia, wycinając kupony, podając ciasto i układając nagrody.

Kolejne spotkanie, które będzie poświęcone tematyce budżetu, odbędzie się już niebawem, podczas spotkania grupy PAKT.