ZMIANA TERMINU - seminarium w Hiszpanii

ZMIANA TERMINU - seminarium w Hiszpanii

W związku z obostrzeniami panującymi w krajach partnerów projektu, zmianie uległ termin międzynarodowego seminarium "Artistically Ever After" - odbędzie się ono w dniach od 28 lutego do 6 marca 2022 roku.

Wciąż jeszcze są wolne miejsca - zachęcamy więc do zgłaszania się poprzez formularz online: Artistically Ever After Seminar (google.com) 

Podczas wydarzenia, osoby pracujące z młodzieżą zdobędą i rozwiną kompetencje artystyczne i twórcze, z drugiej zaś strony, artyści otworzą swoje pole działania i sposób podejścia do swojej pracy poprzez nowe myślenie i włączenie wizji edukacji artystycznej i edukacji nieformalnej do swojej pracy. 

Przez 7 dni będziemy uczyć się nowych rzeczy, wymieniać dobrymi praktykami, ale sprawdzimy się także w nowych rolach, prowadząc warsztaty dla lokalnej społeczności Santiago.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania