Warsztaty z youth workerami i młodzieżą za nami!

Warsztaty z youth workerami i młodzieżą za nami!

22 sierpnia 2021 roku odbyły się pierwsze warsztaty organizowane w ramach projektu "reARTiculate romantic love".

Ich celem było zdiagnozowanie i omówienie tematu romantycznej miłości w społeczeństwie, zidentyfikowanie obecności mitów na temat romantycznej miłości, określenie potrzeb i priorytetów związanych z pracą nad tą tematyką oraz refleksja na temat sztuki, jako narzędzia zmiany społecznej.

Warsztaty pozwoliły nam poznać dwie różne perspektywy - pracowników młodzieżowych oraz młodzieży w wieku 13-17 lat, którzy dzielili się z nami swoimi skojarzeniami, opiniami oraz spostrzeżeniami związanymi z romantyczną miłością. Dzięki temu zidentyfikowaliśmy najpopularniejsze mity i stereotypy - zarówno te pozytywne, jak i te, które mogą prowadzić do negatywnych skutków takich jak wdawanie się w toksyczne relacje czy nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na płeć.

Rezultaty warsztatu zostaną zebrane w formie raportu, który pozwoli nam na wybór kierunków działań i podjęcie dalszych prac w obszarze reartykułowania romantycznej miłości.