Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu

ReART - Rearticulate Romantic Love to projekt współpracy finansowany w ramach programu Erasmus+ i współtworzony przez partnerstwo, w skład którego wchodzą 3 organizacje: z Polski, Hiszpanii i Portugalii. 

W projekcie wykorzystujemy interdyscyplinarną i przekrojową perspektywę oraz opowiadamy się za tym, że sztuka może pomóc we wzmocnieniu nowych metodologii działania i relacji z otaczającym środowiskiem. Poprzez tę relację projekt ten ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej mitów romantycznej miłości oraz pracę nad tym tematem łączącą różne języki i odmienne punkty widzenia.

W pierwszej fazie projektu chcemy zdobyć informacje i wiedzę oraz zbadać różne aspekty tego tematu, poprzez włączenie różnych głosów na temat przedmiotu badań, wykorzystując różne grupy docelowe: artystów, osoby pracujące z młodzieżą i młodych ludzi.

Mając to na uwadze, zachęcamy Was do udziału w projekcie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który pomoże nam lepiej zrozumieć Wasze wyobrażenia na temat miłości romantycznej oraz sposób, w jaki temat ten jest postrzegany w Waszym środowisku.

Dziękujemy za współpracę!