O projekcie

O projekcie

Ideał miłości romantycznej jest jedną z przyczyn przemocy w małżeństwie. Często tworzy nierealistyczne oczekiwania, może niszczyć związek i normalizować niebezpieczne zachowania. Identyfikacja mitów stworzonych wokół tej miłości jest więc niezbędna, aby zapobiegać toksycznym związkom opartym na nierówności.

Pojęcia takie jak zazdrość lub "lepsza połowa" są historycznie i społecznie związane z faktem bycia w związku i są to ogromne i nieświadomie zinternalizowane pojęcia, coś, co wpływa na całe społeczeństwo, a w szczególności na młodzież, która z obecnych w ich życiu mediów społecznościowych, seriali, muzyki itp. otrzymuje wiele przekazów i wiadomości promujących mity romantycznej miłości. Praca z młodymi ludźmi w obszarze mitów romantycznej miłości pomaga więc wspierać zdrowe relacje, tworząc podstawy dla równości i zapobiegania przemocy ze względu na płeć. 

ReART (reARTiculate romantic love) jest projektem współfinansowanym przez Program Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego współpracujemy z organizacjami pozarządowymi z Hiszpanii i Portugalii.

Z perspektywy interdyscyplinarnej i międzysektorowej, projekt ten ma dowieść temu, że sztuka jest w stanie zaproponować nowe metodologie działania i relacji z otoczeniem oraz że kultura określa tożsamość społeczności i definiuje nie tylko to czym byliśmy, ale także to, czym będziemy. Zaangażowanie w transformację społeczną i sztukę w tym projekcie daje nam możliwość uwrażliwienia społeczeństwa na konkretne problemy, takie jak mit romantycznej miłości, i podejścia do nich z różnych punktów widzenia.

ReART ma na celu stworzenie wspólnej akcji, która w krytyczny i świadomy sposób pomoże nam przepracować tematy związane z romantyczną miłością przy wykorzystaniu sztuki - w projekcie tym różne dyscypliny artystyczne będą wykorzystywane jako narzędzia transformacji społecznej, zachęcając do refleksji, otwierając nowe formy działania poza paradygmatami edukacji formalnej i znanymi nam ścieżkami artystycznymi.

W projekcie tym weźmie udział ponad 50 osób, które włączą się w działania edukacyjne i upowszechniające. Aby osiągnąć cele projektu, działania te zostaną przeprowadzone z różnymi uczestnikami - zarówno ze świata sztuki oraz pracowników młodzieżowych, którzy są agentami zmian i są zainteresowani przekształceniem społeczeństwa w kierunku równości płci.

Podczas tego długoterminowego projektu zrealizujemy badania na temat aktualnej wizji miłości romantycznej wśród młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz artystów we wszystkich krajach partnerskich projektu - w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Na podstawie wyników tych badań i z udziałem artystów aktywistów zostanie przeprowadzone działanie edukacyjne, którego celem będzie wymiana pomysłów i inspiracji od grup zaangażowanych w projekt. Biorąc pod uwagę te inspiracje, zostanie zorganizowane seminarium, podczas którego artyści i profesjonaliści oraz wolontariusze pracujący z młodzieżą spotkają się, aby poznać i odkryć różne techniki artystyczne, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Po miesiącach badań, przeczytaniu dziesiątek książek i artykułów, seminariów, konferencji, prac plastycznych powstałych w ramach projektu, a także po udziale kilkudziesięciu osób w tworzeniu i testowaniu nowych i starych metod edukacji pozaformalnej, będziemy gotowi zaprezentować Wam nasz CreARTive Diary w formie e-book. 

W ramach projektu zostanie zorganizowana także międzynarodowa konferencja w Lesznie.

Zachęcamy do śledzenia zakładki projektu, aby być na bieżąco z wszystkimi działaniami!