Oznakowanie trasy niemal gotowe!

Oznakowanie trasy niemal gotowe!

W miniony weekend trwały kolejne prace terenowe w ramach projektu „Gozdno i Biegoszów – poznajemy dzieje, odkrywamy tajemnice”. Tym razem wolontariusze montowali drewniane stelaże do tablic informacyjnych, jakie znajdą się przy każdym z ośmiu punktów na trasie interaktywnego spaceru.

Przymonijmy, że na tablicach tych poza nazwą miejsca znadzie się QR kod, który po zeskanowaniu, będzie odsyłał do konkretnego nagrania, w którym to Pan Mieczysław Hajder – mieszkaniec wsi Biegoszów – opowiada o odwiedzonym miejscu.

Dodatkowo, dwie tablice będą zawierały szczegółowy opis, a znajdą się one w miejscach pamięci na terenie obu wsi.

Równolegle trwają także prace nad multimedialną mapą na stronie internetowej, która będzie umożliwiała odbycie wirutalnego spaceru po okolicy.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa.