Ostatnie spotkanie pn. animacja kulturowa

Ostatnie spotkanie pn. animacja kulturowa

4 września odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie pn. "animacja kulturowa". 

Było ono okazją do podsumowania dotychczasowych prac przeprowadzonych w ramach projektu, a także do zaplanowania dalszych - polegających na montażu tablic w terenie.

Podczas spotkania podziękowano także wolontariuszom za ich zaangażowanie i wyróżniające się działa na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa.