Zarządzanie stresem i wypaleniem na Malcie: Podsumowanie piątego kursu kadry Fundacji Cooperacja

Zarządzanie stresem i wypaleniem na Malcie: Podsumowanie piątego kursu kadry Fundacji Cooperacja

W dniach 25-29 września 2023 roku psycholożki i psychoterapeutki - Aleksandra Prusak i Katarzyna Walczak, miały okazję wziąć udział w piątej mobilności edukacyjnej dla kadry Fundacji Cooperacja w ramach projektu "Kurs na edukację". Szkolenie to zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i odbyło się na Malcie, gdzie organizacją goszczącą była The Psychology & CBT Clinic. Nazwa kursu brzmiała "Managing stress and burnout".

Podczas tej mobilności edukacyjnej, uczestniczki zdobyły nowe umiejętności oraz rozwinęły swoje kompetencje zawodowe, a także miały okazję do wzbogacenia swojego doświadczenia zawodowego.

Uczestniczki szkolenia miały okazję uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, takich jak: udział w dyskusjach, treningach z zakresu medytacji i technik mindfulness czy wymianie doświadczeń dotyczących radzenia sobie ze stresem i wypaleniem z innymi uczestnikami kursu.

Podczas szkolenia, psychoterapeutki zgłębiały wiedzę z zakresu zarządzania stresem i wypaleniem. Program kursu obejmował elementy takie jak różnice między stresem a wypaleniem, poznanie czynników biologicznych, poznawczych i emocjonalnych wpływających na reakcję na stresory, zrozumienie metod pomiaru stresu, poznanie metod prewencji stresu, poznanie związku między zniekształconym myśleniem a poziomem stresu oraz nauka strategii terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) przydatnych w obniżaniu poziomu stresu.

Podczas mobilności edukacyjnej, uczestniczki rozwijały swoje umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie komunikacji w języku angielskim. Praca w międzynarodowym zespole oraz udział w różnych aktywnościach były doskonałą okazją do praktyki języka angielskiego.

W trakcie kursu, psychoterapeutki doskonaliły także swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. Pracowały w międzynarodowym zespole, rozwiązywały konflikty, udzielały i otrzymywały feedback oraz doskonaliły umiejętności pracy w grupie o różnym tle kulturowym. Współpraca z uczestnikami z różnych krajów, pozwoliła uczestniczkom szkolenia na rozwijanie swoich umiejętności komunikacyjnych, zarówno w obszarze prowadzenia dyskusji, jak i rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji interpersonalnych.

Podczas pobytu na Malcie, uczestniczki miały również okazję poznać historię i kulturę tego pięknego kraju, co stanowiło wartościowe doświadczenie osobiste.

Szkolenie na Malcie było doskonałą okazją do rozwoju zawodowego i osobistego dla uczestniczek. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, będą w stanie jeszcze skuteczniej wspierać osoby borykające się ze stresem i wypaleniem zawodowym. Program "Kurs na edukację" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pozwolił na poszerzenie horyzontów i nawiązanie cennych międzynarodowych kontaktów.

Warto podkreślić, że taka mobilność edukacyjna jest cennym narzędziem dla profesjonalistów w dziedzinie psychoterapii, umożliwiającym rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń.