Rozwinięcie świadomości ekologicznej na Teneryfie: Drugi kurs dla kadry Fundacji Cooperacja

Rozwinięcie świadomości ekologicznej na Teneryfie: Drugi kurs dla kadry Fundacji Cooperacja

Drugi kurs szkoleniowy dla kadry Fundacji Cooperacja, który odbył się od 22 do 26 maja 2023 roku na malowniczej Teneryfie, stanowił głębokie zanurzenie w tematyce zrównoważonego stylu życia i wprowadzenia zmian w kierunku ochrony środowiska.

Wśród uczestników tego intensywnego kursu znalazły się Anna Cupriak-Ciszewska oraz Karolina Buszkiewicz, dwie cenione trenerki w Fundacji Cooperacja. Tytuł szkolenia brzmiał "Sustainable lifestyles – taking environmental awareness to action", a jego celem było przybliżenie konieczności zmniejszenia poziomów konsumpcji oraz promocji alternatywnych, ekologicznych sposobów nabywania i używania produktów, żywności, energii itp.

Kurs skupiał się na kształtowaniu postaw zrównoważonego życia, czyli takiego, które minimalizuje wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi. Współczesna ekologia to nie tylko świadomość, ale również konkretne działania. Uczestnicy kursu mieli okazję poznać przykłady praktycznych zmian w stylu życia, które mogą wpłynąć na ochronę środowiska.

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję:

  • zrozumieć koncepcje zrównoważonej konsumpcji;
  • refleksyjnie spojrzeć na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i przemysłowych oraz minimalizację odpadów i zanieczyszczeń;
  • zwiększyć samoświadomość dotyczącą alternatywnych wzorców konsumpcji;
  • poznać konkretną praktykę zmniejszania konsumpcji oraz zmiany nawyków konsumenckich;
  • nauczyć się prowadzenia warsztatów upcyklingu w celu podniesienia świadomości ekologicznej;
  • rozwinąć umiejętność projektowania niskobudżetowych aktywności z użyciem materiałów wtórnych;
  • nauczyć się utrzymania konstruktywnego i optymistycznego podejścia podczas dyskusji na tematy delikatne (globalne ocieplenie, przemysłowa produkcja żywności, praca dzieci itp.);
  • wymieniać najlepsze praktyki z innymi nauczycielami dotyczące nauczania zagadnień ekologicznych;
  • inspirować się sposobami tworzenia stymulującego i otwartego środowiska nauczania oraz wspierać kolektywną naukę.

Kurs opierał się na metodologii aktywnego uczenia się oraz praktycznych ćwiczeń. Grupa miała okazję uczestniczyć w dynamice grupowej, symulacjach oraz pracować nad przypadkami praktycznymi. Wykorzystywane były również techniki uczenia się współpracującego, które sprzyjają wymianie dobrych praktyk i wspólnej nauce.

Dzięki kursowi, Anna i Karolina poszerzyły swoje umiejętności i wiedzę na temat edukacji ekologicznej. W ramach projektu "Kurs na edukację", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kontynuujemy nasze zaangażowanie w tworzenie lepszej przyszłości poprzez edukację i działania ekologiczne.

Więcej informacji na temat naszych aktywności oraz przyszłych inicjatyw znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.