Rozwijamy Inteligencję Emocjonalną na Cyprze: Szósta mobilność edukacyjna kadry Fundacji Cooperacja

Rozwijamy Inteligencję Emocjonalną na Cyprze: Szósta mobilność edukacyjna kadry Fundacji Cooperacja

W dniach 9-13 października 2023 roku Natalia Laskowiak i Olga Pawlak, reprezentując Fundację Cooperacja, wzięły udział w szóstej mobilności kadry w ramach projektu "Kurs na edukację". To wyjątkowe wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i odbyło się w urokliwym Limassol na Cyprze. Organizacją goszczącą był DOREA Educational Institute, a tematem kursu było "Emotional Intelligence" (Inteligencja Emocjonalna).

Inteligencja emocjonalna (EI) odgrywa kluczową rolę w zdrowiu psychicznym, co jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako "stan samopoczucia, w którym każdy jednostka realizuje swój potencjał, radzi sobie ze zwykłymi stresami życia, pracuje produktywnie i owocnie, oraz jest w stanie przyczyniać się do swojej społeczności".

EI jest silnym wskaźnikiem sukcesu w niemal każdej dziedzinie pracy, silniejszym nawet niż doświadczenie zawodowe lub standardowy wynik IQ. Seminarium miało na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia EI oraz dostarczenie narzędzi do rozwoju tej kompetencji poprzez edukację.

Kurs ten dał naszym uczestniczkom możliwość pogłębienia swojego zrozumienia inteligencji emocjonalnej i jej praktycznego zastosowania w pracy edukatorek w nieformalnym środowisku. Pomógł im także w rozwijaniu umiejętności pomagania innym w radzeniu sobie ze zmianami i stresem. Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu inteligencji emocjonalnej, nasze ambasadorki będą jeszcze skuteczniejsze w pracy z osobami, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie ze stresem i zmianami.

Dziękujemy Natalii Laskowiak i Olga Pawlak za ich zaangażowanie w rozwijanie wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do jeszcze lepszej pracy na rzecz społeczności.