Ósme i ostatnie spotkanie animacyjne za nami

Ósme i ostatnie spotkanie animacyjne za nami

13 sierpnia 2020 roku odbyło się ósme i zarazem ostatnie spotkanie organizacyjne „Animacja kulturowa”.

Tym razem, odwiedziłyśmy wieś Łuszkowo, gdzie wspólnie z lokalnymi animatorami kulturowo-społecznymi planowałyśmy dwa wydarzenia lokalne – warsztaty rękodzieła oraz warsztaty śpiewu staropolskiego, połączone z biesiadą.

Spotkanie to przebiegło w niezwykle miłej atmosferze, a co najważniejsze, udało się ustalić konkretne terminy i charakter wydarzeń.

Animatorzy zadeklarowali pomoc w rekrutacji na oba wydarzenia oraz wsparcie organizacyjne i logistyczne.

Dyskutowano także o potrzebach mieszkańców społeczności lokalnej i o konieczności kontynuacji tego typu działań.

O szczegółach zaplanowanych wydarzeń będziemy informować już niebawem.