Drugie spotkanie animacyjne

Drugie spotkanie animacyjne

12 maja 2020 roku odbyło się drugie spotkanie organizacyjne „Animacja kulturowa”, podczas którego, wspólnie z animatorami społeczno-kulturowymi ze wsi Rąbiń, planowaliśmy działania lokalne.

Podczas spotkania podjęliśmy dyskusję na temat możliwości przeprowadzenia warsztatów na terenie wsi. Jednakże jak zgodnie ustalono, nie jest to jeszcze odpowiedni moment na wdrażanie działań, które bezpośrednio skupiałyby mieszkańców wsi w jednym miejscu. Należy zatem kontynuować prowadzenie warsztatów w sieci. W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców wsi, ustalono zakres warsztatów oraz szczegółową formułę, w jakiej się one odbędą.

O szczegółach poinformujemy już wkrótce, i wtedy także zaprosimy wszystkich zainteresowanych, także spoza wsi Rąbiń, do udziału w tych warsztatach!

Ze względów bezpieczeństwa, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.