Faceci do lasu!

Faceci do lasu!

Czy wiesz kto to Mors Kochański?

Czy Tarp to ryba słodkowodna?

Dlaczego mniej znaczy więcej?

Niezależnie czy szukasz wiedzy, pragniesz się sprawdzić, a może podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, wpadnij naładować akumulatory na cały tydzień i przygotuj się do czekających na Ciebie wyzwań!

Zostaw wszystko i chodź do lasu!

Spotykamy się na Polanie Trzech Dębów (Karczma Borowa) o godzinie 8:30 co drugą niedzielę zaczynając od 1 marca 2020!

Krótko o zasadach:

  • leśne łazęgi nie mają charakteru szkoleniowego, lecz integracyjny – gadamy o męskich rzeczach i dzielimy się doświadczeniem i pasją do natury,
  • nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani   – wypady będą się odbywać bez względu na aurę czy liczbę uczestników,
  • sprzęt bushcraftowy nie jest konieczny,
  • każdy dba o siebie – zabierz wszystko co będziesz potrzebował na kilkugodzinny wypad do lasu.

Jeśli nie wiesz co Ci się przyda / podstawowe minimum, lub jeśli chcesz znać więcej szczegółów odezwij się! – fundacja.cooperacja@gmail.com

Udział bezpłatny


Whether you’re looking for knowledge, want to test yourself, or maybe share your knowledge and experience with others, drop by to recharge your batteries for a whole week and get ready for the challenges ahead of you!

Leave everything and go into the forest!

We meet at Polana Trzech Dębów (Karczma Borowa, Leszno) at 8:30 every second Sunday starting from March 1, 2020!

Briefly about the rules:

  • the forest trips are not training, but integrating – we talk about male things and share experience and passion for nature,
  • there is no bad weather, there are only improperly dressed   – the walks will take place regardless of the aura or number of participants,
  • bushcraft equipment is not necessary,
  • everyone takes care of themselves – take everything you need for a few hours’ trip to the forest.

If you do not know what you need /basic minimum/, or if you want to know more details please contact us! – fundacja.cooperacja@gmail.com

Participation is free!