Współpraca z otoczeniem lokalnym w realizacji projektów kulturalnych - sukces szkolenia w Śmiglu

13 października 2023 Współpraca z otoczeniem lokalnym w realizacji projektów kulturalnych - sukces szkolenia w Śmiglu

12 października 2023 roku odbyło się inspirujące szkolenie, które poprodziłyśmy dla Biblioteki Miejskiej w Śmiglu w ramach projektu BLISKO.

Wydarzenie zgromadziło 15 przedstawicieli i przedstawicielek różnych instytucji, w tym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu, Urzędu Miejskiego w Śmigilu, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeń, Fundacji oraz Szkół. Tematem szkolenia była współpraca z otoczeniem lokalnym przy projektach kulturalnych, a uczestnicy i uczestniczki mieli okazję do tworzenia autorskich projektów oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Szkolenie miało na celu zwiększenie świadomości uczestników i uczestniczek na temat roli, jaką odgrywa współpraca między różnymi instytucjami i sektorami w realizacji projektów kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej. W trakcie spotkania poruszano takie ważne zagadnienia jak badanie potrzeb społeczności, skuteczne włączanie społeczne, korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej oraz potencjalne źródła finansowania projektów kulturalnych.

Jednym z kluczowych punktów programu była prezentacja autorskich projektów przez uczestników i uczestniczki. Każda grupa miała okazję zaprezentować swoje pomysły na projekty kulturalne, które mogą przyczynić się do wzbogacenia życia społeczności lokalnej. Dzięki temu, odbiorcy szkolenia mogli wymieniać się opiniami, udzielać sobie rad oraz znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy.

Szkolenie było doskonałą okazją do budowania mostów między różnymi instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz kultury i rozwoju lokalnej społeczności. Wspólna refleksja nad wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie współpraca międzysektorowa, była inspiracją dla uczestników i uczestniczek do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz kultury i sztuki w Śmiglu i okolicach.

Realizacja projektu BLISKO przez Bibliotekę w Śmiglu to doskonały przykład tego, jak instytucje kulturalne mogą pełnić rolę katalizatora współpracy i innowacji społecznej.

Dziękujemy za zaufanie i aktywny udział wszystkim uczestnikom i uczestniczkom oraz organizatorom tego inspirującego wydarzenia. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana, przynosząc jeszcze więcej korzyści dla mieszkańców Śmigla i okolic.