Wielkopolska Rada ds. Dziedzictwa i Kultury Wsi - nowa inicjatywa dla regionu

11 grudnia 2023 Wielkopolska Rada ds. Dziedzictwa i Kultury Wsi - nowa inicjatywa dla regionu

W dniu 11 grudnia, w Lesznie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - oficjalne powstanie Wielkopolskiej Rady ds. Dziedzictwa i Kultury Wsi. To przełomowy moment dla regionu południowo-zachodniej Wielkopolski, który podkreśla znaczenie ochrony i promowania unikatowego dziedzictwa kulturowego. Jest to efekt niezwykłej współpracy pomiędzy Fundacją Dudziarz.eu, inicjatorem powstania Rady, a organizacji z regionu, w tym naszej Fundacji, która z dumą dołączyła do grona jej członków.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich współpracowników, partnerów i wolontariuszy, możliwe było zainicjowanie tej ważnej inicjatywy. Praca nad projektem to efekt wielomiesięcznych dyskusji, spotkań, warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, podczas których szukano nowych pomysłów i rozwiązań. Wspólne działania, takie jak organizacja koncertów, warsztatów, festiwali czy zajęć dla dzieci, przyczyniły się do stworzenia silnej wspólnoty, gotowej na nowe wyzwania.

Z początkiem Nowego Roku, Rada rozpoczyna realizację nowych zadań, mających na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu. Tradycje takie jak dudziarskie z Wielkopolski, kulturowe Biskupizny czy Bukówca Górnego, już uznane za wartościowe przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, świadczą o bogactwie lokalnej kultury. Fundacja Cooperacja, wraz z Radą, dąży do zachowania żywotności tych tradycji, podkreślając ich znaczenie jako nieodłącznej części polskiej kultury i waloru promocyjnego dla gmin oraz całej Wielkopolski.

Wielkopolska Rada ds. Dziedzictwa i Kultury Wsi to przykład tego, jak przez wspólną pracę i zaangażowanie można osiągnąć ważne cele. Fundacja Cooperacja jest dumna z możliwości bycia częścią tej inicjatywy i z niecierpliwością oczekuje na dalsze działania, mające na celu promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego do współpracy. Razem możemy więcej i lepiej chronić to, co w naszej historii i kulturze najcenniejsze. Więcej informacji o naszych działaniach oraz sposobach wspa