Warsztaty międzykulturowe - zgłoś swoją szkołę!

Warsztaty międzykulturowe - zgłoś swoją szkołę!

Drogie szkoły z Leszna i okolic!

Jeśli chcecie zbudować fundamenty do pracy w zespole wielokulturowym i aby Wasi uczniowie:

  • uwrażliwili się na potrzeby i wartości drugiego człowieka
  • zbudowali postawę otwartości
  • dowiedzieli się co ich łączy z dziećmi i młodzieżą z różnych krajów
  • poznali różne kultury i obyczaje
  • przełamali stereotypy

...to już dziś zaproście nas do swojej placówki, gdzie przeprowadzimy bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla dzieci lub młodzieży

Czas trwania takich warsztatów to 45 minut.

Do tej pory przeprowadziliśmy już warsztaty w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie im gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Dołączcie do nich i budujcie świadomość międzykulturową w Waszych szkołach!

Szczegóły i zapisy: https://forms.gle/8KcKGSdSp5yYV5i39

Dofinansowano w ramach Programu Sąsiedzka Pomoc