Transnational Project Meeting w Nikozji

Transnational Project Meeting w Nikozji

W dniach 23-25 maja 2023 roku w Nikozji na Cyprze, odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu STEAM to tackle polarisation.

Podczas pierwszego dnia omawialiśmy założenia projektu, planowaliśmy działania, rezultaty, harmonogram, budżet, a także monitoring. Nie zabrakło także działań integracyjnych, budujących nasz zespół, tak by był on zdolny do współpracy przez najbliższe dwa lata, na rzecz realizacji tego projektu.

W drugim dniu zajęliśmy się merytoryką projektu, a także planowaniem konkretnych działań, które planowaliśmy przeprowadzić trzeciego dnia podczas wizyty studyjnej.

Ostatniego dnia, odwiedziliśmy schronisko dla chłopców z doświadczeniem uchodźczym, prowadzone przez Fundację "Hope for Children", gdzie przeprowadziliśmy zaplanowane przez nas wcześniej działania w praktyce. Wykorzystując STEAM angażowaliśmy młodzież do aktywności, przełamując przy tym bariery komunikacyjne.