Szkolenie z zakresu budowania partnerstw dla Gminy Lipno

01 października 2022 Szkolenie z zakresu budowania partnerstw dla Gminy Lipno

1 października 2022 roku, na zlecenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie, przeprowadziłyśmy szkolenie na temat współpracy z otoczeniem lokalnym przy projektach kulturalnych.

Szkolenie pozwoliło określić czym są lokalne partnerstwa oraz jakie cele spełniają.

Rozmawialiśmy także o pozyskiwaniu funduszy na działania w gminach oraz dlaczego praca w grupie jest bardziej efektywna niż w pojedynkę.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury, szkół, sołectwa oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lipno.