Nowe kursy języka polskiego w Lesznie na zlecenie ROPS

02 października 2022 Nowe kursy języka polskiego w Lesznie na zlecenie ROPS

6 kursów, 4 poziomy, 300 godzin i 72 osoby...

Już 10 października zaczynamy nowe kursy języka polskiego w Lesznie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zajęcia będą się odbywały w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz w Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie i będą bezpłatne. Uczestniczyć w nich będą mogli wyłącznie ci beneficjenci, którzy dokonali zapisu w Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie.

W załączeniu prezentujemy harmonogram zajęć dla wszystkich grup.