Konferencja w Bułgarii

Konferencja w Bułgarii

27 stycznia 2023 roku, w Ruse, w Bułgarii, odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt #YouthEmployabilityThroughArtsAndCrafts.

Była to okazja do spotkania z zespołem projektowym, z którym wspólnie pracowaliśmy przez ostatnich 18 miesięcy.

Poza podsumowaniem projektu oraz jego rezultatów, odbyła się także część warsztatowa, obejmująca rękodzięło z różnych krajów.