Konferencja podsumowująca projekt w Polsce

Konferencja podsumowująca projekt w Polsce

W dniach 2-4 czerwca 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Podsumowująca Projekt The Choice Is Yours.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy opracowane przez nasze partnerstwo rekomendacje dla potencjalnych pracodawców oraz edukatorów, pracujących z młodymi LGBTIQ+ wchodzącymi na rynek pracy, przedstawimy główne założenia projektu oraz jego poszczególne etapy, przeprowadzimy warsztaty, a także dołączymy do Wrocławskiej Parady Równości.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem: 507 176 951.