Język polski dla cudzoziemców

Польська мова для іноземців | Polish language for foreigners

Zajęcia indywidualne / Індивідуальні уроки / Individual classes:
60 zł/45 min.
100 zł/45 min.
120 zł/45 min.

Nauka indywidualnie
Заняття для 1 людини
Learning individually

Nauka w parze
Заняття для 2 осіб
Learning in pair

Nauka w 3 osoby
Заняття для 3 осіб
Learning in 3 people

Zajęcia grupowe / Групові заняття / Group classes:
1152 zł

128 zł / miesiąc/місяць/month

2304 zł

256 zł / miesiąc/місяць/month

1800 zł

32 lekcje/уроки/classes
x 60 min.

64 lekcje/уроки/classes
x 60 min.

Kurs intensywny
Інтенсивний курс
Intensive course
60h, 10 dni / днів / days

Korzyści / переваги / Benefits:

Dzięki nauce języka z nami zwiększysz swoje szanse na znalezienie lepszej pracy, lepiej zrozumiesz otaczające cię otoczenie, a twoje dziecko będzie się swobodniej komunikować z rówieśnikami w szkole.
Ponadto w cenie kursu oferujemy:

 • materiały dydaktyczne
 • elastyczny grafik
 • program dostosowany do potrzeb i zainteresowań
 • możliwość udziału w zajęciach stacjonarnych w Lesznie lub online

Дякуючи вивченню мови з нами ви збільшити свої шанси на кращу працю, краще зрозумієте оточуючих навколо, а ваша дитина буде вільно спілкуватися з однолітками в школі.
В ціні курсу пропонуємо:

 • матеріали для навчання
 • еластичний графік
 • програма достосована до потреб та інтересів
 • можливість участі в заняттях стаціонарних в Лешно або онлайн

By learning the language with us, you can increase your chances of getting a better job, better understand the people around you, and your child will communicate more freely with peers at school.
In addition, the course price includes:

 • teaching materials
 • flexible schedule
 • program tailored to your needs and interests
 • possibility to participate in stationary classes in Leszno or online
Szczegółowa oferta / детальна пропозиція / Detailed offer:

 

Zapisy / Записи / Enrollment: