Jak uczyć języka polskiego? - warsztaty dla lektorów i lektorek

21 marca 2022 Jak uczyć języka polskiego? - warsztaty dla lektorów i lektorek

Kiedy: 2.04.2022 r. (sobota)
Gdzie: Restauracja Cela pod Różą, ul. Więzienna 16 (I piętro)
Czas: 10:00-15:00
Zapisy: poprzez formularz online: https://forms.gle/qHm5FmThHfQWwo4R7  
Inwestycja: 150 zł

Opis wydarzenia:
Zapraszamy lektorów i lektorki języka polskiego oraz wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem nauczania swojego języka ojczystego cudzoziemców, do udziału w warsztatach pn. "Jak uczyć języka polskiego?"

Warsztaty odbędą się w restauracji Cela pod Różą w Lesznie i będą składały się z następujących bloków tematycznych:

 • 10:00-11:30 I blok: Warsztat pracy początkującego lektora – jak (zacząć) uczyć polskiego cudzoziemców?
  Blok ten przeznaczony jest dla osób, które nie uczyły jeszcze j. polskiego jako obcego albo mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się, jak podchodzić do swojego języka ojczystego jako do języka obcego, czego i jak uczyć cudzoziemców na początku, skąd czerpać materiały i jak rozwijać swoje kompetencje jako lektora/lektorki
 • 11:30-11:45 przerwa kawowa
 • 11:45-13:15 II blok: Praca podczas lekcji polskiego – praktyczne wskazówki
  Odwołując się do bazy materiałów dostępnych za darmo w Internecie (ale nie tylko), opracowanych z myślą o nauczaniu języka polskiego jako obcego, postaramy się pokazać na konkretnych przykładach na co zwrócić szczególną uwagę podczas lekcji, czego unikać, co się sprawdza, a co utrudnia i spowalnia proces przyswajania języka polskiego w grupach osób ukraińskojęzycznych
 • 13:15-13:30 przerwa kawowa
 • 13:30-15:00 III blok: Jak radzić sobie z trudnościami i jak osiągnąć sukces w nauczaniu języka polskiego jako obcego?
  Blok ten położy nacisk na specyfikę nauczania języka polskiego jako języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem grup ukraińskojęzycznych. Przedstawimy, odwołując się do praktyki w nauczaniu obcokrajowców, najczęściej popełniane błędy językowe tej grupy uczących się oraz wskażemy, na co zwracać szczególną uwagę w procesie dydaktycznym. Wskażemy przykłady dobrych praktyk w radzeniu sobie z trudnościami w nauczaniu języka polskiego oraz przedstawimy rozwiązania służące osiągnięciu sukcesu dydaktycznego

Prowadząca - Renata Pawlak - dyplomowana nauczycielka języka polskiego związana z edukacją od 1996 roku. Przez wiele lat pracowała z młodzieżą w leszczyńskich liceach, poznańskich gimnazjach oraz technikum. Uczyła języka polskiego i etyki. Szersze spojrzenie na proces kształcenia zapewniły jej m.in. doświadczenia mentorskie w Centrum Edukacji Obywatelskiej, praca w charakterze wizytatorki w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz wicedyrektorki w leszczyńskich i poznańskich szkołach. W ramach współpracy z Fundacją Cooperacja prowadzi zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców.

Zapisy i warunki uczestnictwa:
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, dostępny TUTAJ.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, limit uczestników i uczestniczek wynosi 15 osób.
Gwarancją uczestnictwa w wydarzeniu jest uiszczenie opłaty w wysokości 150 złotych, szczegóły dotyczące płatności zostaną przekazane uczestniczkom i uczestniczkom zgłaszającym swój udział w warsztatach.