Polski dla cudzoziemców | Польська мова для іноземців | Polish for foreigners

15 września 2021 Polski dla cudzoziemców | Польська мова для іноземців | Polish for foreigners

[PL] W związku z rosnącym zainteresowaniem lekcjami indywidualnymi z języka polskiego, wprowadzamy do oferty odpłatne zajęcia, podczas których poszerzycie swoje słownictwo, zgłębicie polską gramatykę i przygotujecie się do testów czy egzaminów na wszystkich poziomach.
Zajęcia dostosowywane są do oczekiwań i poziomu ucznia, a także do jego wieku. 

Koszt to 60 zł za godzinę lekcyjną (45 min.). W cenie zajęć zapewniamy materiały.
Lekcje będą się odbywać w ustalonym przez ucznia i lektorkę terminie.

Ze względów organizacyjnych oraz szanując swój czas, podpisujemy umowę, w której określamy metody płatności oraz zasady odwoływania zajęć, czy też przenoszenia ich na inny termin.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu telefonicznego / sms-owego: 507176951, lub mailowo na adres: fundacja.cooperacja@gmail.com


[UA] У зв'язку з підвищеною зацікавленістю до індивідуальних занять з польської мови, запроваджуємо платні уроки , під час яких ви розширите свій словниковий запас, вивчите польську граматику та підготовитесь до тестів чи іспитів усіх рівнів.
Заняття пристосовані до очікувань та рівня знань учня, а також до його віку.

Лекційна година (45 хв) коштує 60 злотих.
У вартість занять входять матеріали.
Уроки проходитимуть в  період, встановлений учнем та вчителем.

З організаційних поглядів та поваги до свого часу, ми підписуємо договір, в якому визначаємо способи оплати та правила скасування занять, або перенесення їх на іншу дату.

Якщо ви зацікавлені, зв'яжіться з нами по номеру тел. 507176951 (або SMS) чи за допомогою електронної пошти: fundacja.cooperacja@gmail.com


[EN]

Due to the growing interest in individual Polish language lessons, we are now introducing individual fee-based classes, during which you will expand your vocabulary, deepen your knowledge of Polish grammar and prepare for tests or exams at all levels.
Classes are suited to the expectations and the level of the student, as well as to his/her age. 

The tuition fee is PLN 60 per lesson (45 minutes). The price includes materials.
Lessons will take place at a time agreed upon by the student and the teacher.

For organizational reasons and with respect for our time, we will sign an agreement in which we will specify the payment methods and the rules of cancelling the classes or rescheduling them.

If you are interested we kindly ask you to contact us by phone/text: 507176951, or by email at: fundacja.cooperacja@gmail.com