Głos młodych się liczy!

Głos młodych się liczy!

Z radością informujemy, że Młodzieżowa Rada Miejska w Gostyniu rozpoczęła swój udział w projekcie, który zmieni spojrzenie na młodzieżową aktywność i wpływ na lokalną społeczność. To inicjatywa, gdzie młodzi nie tylko znajdą głos, ale też nauczą się, jak skutecznie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

Uczestnicy przejdą przez intensywny program szkoleniowy, który wyposażył ich w narzędzia niezbędne do efektywnego dialogu z rówieśnikami i decydentami. Nauczą się jak prowadzić badania lokalne, organizować debaty i pracować zespołowo, by realizować wspólne cele.

W centrum projektu jest budowanie mostów między młodzieżą a samorządem. Poprzez pracę grupową i spotkania z decydentami, uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje ważne dla ich społeczności.

Kluczowym etapem jest przeprowadzenie diagnozy lokalnej, by zrozumieć potrzeby młodych mieszkańców. To fundament pod dalsze działania i debaty, które przyczynią się do lepszego jutra dla wszystkich.

Ważnym elementem projektu będą także debaty i spotkania z decydentami, gdzie młodzież przedstawi wyniki swoich badań i rekomendacje. To okazja, by ich głos został usłyszany, a pomysły mogły zostać wcielone w życie.

Nie zapominajmy, że już w czerwcu czeka nas wspólna podróż do Brukseli, która będzie szansą na międzynarodową wymianę i zdobycie nowych perspektyw. Odwiedzimy m.in. Parlament Europejski oraz Eurodesk Brussels Link

Projekt "Głos Młodych się Liczy" to konkretna akcja i realne zmiany, za którymi stoją młodzi ludzie z Gostynia, gotowi działać na rzecz lepszej przyszłości. 
Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Gostyniu.