Wydarzenia

02 kwietnia 2022

Jak uczyć języka polskiego? - warsztaty dla lektorów i lektorek

Zapraszamy lektorów i lektorki języka polskiego oraz wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem nauczania swojego języka ojczystego cudzoziemców, do udziału w warsztatach pn. "Jak uczyć języka polskiego?"

01 września 2021

Mobilny infopunkt dla cudzoziemców | Мобільний інформаційний пункт для іноземців | Mobile infopoint for foreigners

Zapraszamy do udziału w kolejnym bezpłatnym doradztwie świadczonym przez mobilny infopunkt dla cudzoziemców.

25 sierpnia 2021

Mobilny infopunkt dla cudzoziemców | Мобільний інформаційний пункт для іноземців | Mobile infopoint for foreigners

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie świadczonym przez mobilny infopunkt dla cudzoziemców!