Szkolenie na Łotwie za nami

30 maja 2023 Szkolenie na Łotwie za nami

W dniach 2-10 maja 2023 roku w Bulduri, Jurmala na Łotwie odbył się kurs szkoleniowy w ramach projektu pn. Better Together, koncentrujący się na tematyce włączenia demograficznego.

Głównym celem kursu szkoleniowego było promowanie współpracy międzynarodowej, wspieranie zrozumienia międzykulturowego oraz rozwijanie odpowiednich umiejętności i kompetencji do poruszania się po dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

W trakcie projektu uczestnicy otrzymali wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych przez osoby pracujące z młodzieżą, które angażują się w pracę z uchodźcami. Nacisk położono na rolę osób pracujących z młodzieżą w promowaniu inkluzywnego rozwoju w wielokulturowej Europie. Ponadto w całej Europie powstała nieformalna sieć osób pracujących z młodzieżą, a projekt zapewnił wgląd w międzykulturowe uczenie się i edukację pozaformalną. W ramach działań projektowych zorganizowano także międzykulturową kolację.

Ogólnym celem kursu szkoleniowego było dzielenie się, wymyślanie i badanie metod i narzędzi uczenia się pozaformalnego w celu wspierania integracji młodych ludzi ze środowisk zróżnicowanych kulturowo, w szczególności migrantów, uchodźców, mniejszości i Romów. Zamiarem było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w niezbędną wiedzę, kluczowe kompetencje i narzędzia, które można wykorzystać, aby działać jako agenci włączający w swoich lokalnych społecznościach i zwiększać integrację młodych uchodźców i migrantów na poziomie osobistym i zawodowym.

6 maja uczestnicy odwiedzili również nowe ukraińskie Centrum Wsparcia i Integracji Uchodźców "Serce Rygi", mieszczące się w budynku Rady Miasta Rygi. Kierownik centrum, Inese Dābola, oprowadziła grupę po obiekcie.

Podczas projektu przeprowadzono dyskusje w celu zbadania potencjalnej przyszłej współpracy i partnerstw między członkami konsorcjum, zgodnie z propozycją nowego programu Erasmus+. Celem było utrzymanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą zróżnicowaną kulturowo.
W trakcie trwania projektu uczestnicy zrozumieli znaczenie aktywnego słuchania i mieli okazję podzielić się i wysłuchać różnych historii podkreślających różnice kulturowe. Mieli również przyjemność poznać osoby, które mogą zaoferować pomoc w ich przyszłej pracy z młodzieżą i uchodźcami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali YouthPass, który może być cenny dla przyszłych możliwości zatrudnienia.

Erasmus+ to program zainicjowany przez Komisję Europejską, w celu wspierania inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych. Jego celem jest wspieranie współpracy i mobilności między instytucjami w całej Europie, przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i kompetencji poszczególnych osób. Program obejmuje różne tematy, w tym edukację, szkolenia, młodzież i sport.