Pierwszy bezpłatny egzamin próbny - język polski jako obcy, poziom B2

Pierwszy bezpłatny egzamin próbny - język polski jako obcy, poziom B2

Tego jeszcze w Lesznie i okolicach nie było!

Już 22 kwietnia 2023 roku, wspólnie z Fundacją Edukacyjną ADJ oraz ADJ Kursy Językowe zapraszamy na pierwszy bezpłatny egzamin próbny z języka polskiego jako obcego na poziomie B2.

W egzaminie próbnym mogą wziąć udział zainteresowani obcokrajowcy, którzy dokonają zgłoszenia poprzez formularz online, dostępny na stronie: https://forms.gle/DQtvGv4ARJzcUr4Y7 

Uwaga! Na egzamin obowiązuje ograniczona liczba miejsc, a o udziale w nim, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w bezpłatnym egzaminie próbnym, zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo, wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi przygotowania do egzaminu.

Egzamin opracowała dr Aleksandra Wojciechowska.