Język ukraiński

Zajęcia indywidualne:
60 zł/45 min.
100 zł/45 min.
120 zł/45 min.
Nauka indywidualnie
Learning individually
Nauka w parze
Learning in pair

Nauka w 3 osoby
Learning in 3 peopleZajęcia grupowe:
1152 zł 

128 zł / miesiąc/month

2304 zł

256 zł / miesiąc/month

1800 zł
32 lekcje/classes
x 60 min.
64 lekcje/classes
x 60 min.

Kurs intensywny
Intensive course
60h, 10 dni/days

Korzyści:

Dzięki nauce języka z nami lepiej zrozumiesz otaczające cię otoczenie, a twoje dziecko będzie się swobodniej komunikować z rówieśnikami w szkole.
Ponadto w cenie kursu oferujemy:

  • materiały dydaktyczne
  • elastyczny grafik
  • program dostosowany do potrzeb i zainteresowań
  • możliwość udziału w zajęciach stacjonarnych w Lesznie lub online
Szczegółowa oferta:

 
Zapisy: