Język angielski dla osób ukraińskojęzycznych

Англійська для україномовних | English for Ukrainian speakers

Zajęcia indywidualne / Індивідуальні уроки / Individual classes:
60 zł/45 min.
100 zł/45 min.
120 zł/45 min.
Nauka indywidualnie
Заняття для 1 людини
Learning individually
Nauka w parze
Заняття для 2 осіб
Learning in pair

Nauka w 3 osoby
Заняття для 3 осіб
Learning in 3 people

Zajęcia grupowe / Групові заняття / Group classes:
1152 zł 

128 zł/miesiąc / місяць / month

2304 zł

256 zł/miesiąc / місяць / month

1800 zł
32 lekcje/уроки/classes
x 60 min.
64 lekcje/уроки/classes
x 60 min.

Kurs intensywny
Інтенсивний курс
Intensive course
60h, 10 dni/днів/days

Korzyści / переваги / Benefits:

Dzięki nauce języka z nami zwiększysz swoje szanse na znalezienie lepszej pracy, lepiej zrozumiesz otaczające cię otoczenie, a twoje dziecko będzie się swobodniej komunikować z rówieśnikami w szkole.
Ponadto w cenie kursu oferujemy:

  • materiały dydaktyczne
  • elastyczny grafik
  • program dostosowany do potrzeb i zainteresowań
  • możliwość udziału w zajęciach stacjonarnych w Lesznie lub online

Дякуючи вивченню мови з нами ви збільшити свої шанси на кращу працю, краще зрозумієте оточуючих навколо, а ваша дитина буде вільно спілкуватися з однолітками в школі.
В ціні курсу пропонуємо:

  • матеріали для навчання
  • еластичний графік
  • програма достосована до потреб та інтересів
  • можливість участі в заняттях стаціонарних в Лешно або онлайн
Szczegółowa oferta / детальна пропозиція / Detailed offer:

 

Zapisy / Записи / Enrollment: