Druga inicjatywa: DziałaMY razem! w Łuszkowie

Druga inicjatywa: DziałaMY razem! w Łuszkowie

Już 21 sierpnia 2022 roku, podczas wydarzenia lokalnego w Altanie w Łuszkowie, odbędzie się spotkanie osób z różnych grup wiekowych, działających na rzecz aktywizowania społeczności w sołectwie.

Pracownicy młodzieżowi przeprowadzą warsztat, podczas którego uczestnicy będą mogli porozmawiać o wspólnych wartościach, potrzebach i marzeniach związanych z rozwojem ich społeczności.

Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat ważnej roli młodych ludzi w kształtowaniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy, że kluczowe dla rozwoju każdej społeczności jest włączanie wszystkich, niezależnie od wieku.

Zapraszamy!