Dopełniamy formalności

01 sierpnia 2019 Dopełniamy formalności

Klamka zapadła i nie ma już odwrotu. Wniosek o rejestrację w KRS został złożony. Średnio, czas rejestracji wynosi około 1 miesiąca. Nie zamierzamy jednak przez ten czas odpoczywać! Planujemy już pierwsze działania i projekty!


The die is cast! The application for registration of our Foundation has been submitted. On average, the registration process takes about 1 month. However, we are not going to rest during this time! We are already planning the first activities and projects!